VŠlkommen till extrastŠmma angŒende fšnsterŒtgŠrder, mŒndagen den 1 oktober 2012 kl 19.00 i Tiundaskolans matsal.

 

Kallelse har utdelats i postfacken, och finns ocksŒ nedan som lŠnk fšr nedladdning (pdf-fil)

Vi har nedan sammanstŠllt en del bilder och annat material, som lŠnkar till filer fšr nedladdning

 

 

Kallelseblad

 

Styrelsens fšrslag till fšnsterŒtgŠrder

 

Óinformation om fšnsterÓ (tidigare utdelad)

 

Bild pŒ renoverat fšnster 1

 

Bild pŒ renoverat fšnster 2

 

Bild pŒ nytt fšnster 1

 

Bild pŒ nytt fšnster 2