ALLMÄN INFORMATION

 

VÅRA FASTIGHETER

Föreningens fastigheter har beteckningen Luthagen 7:4 och består av Hällbygatan 32 A-E, Prästgårdsgatan 3 A-B och Prästgårdsgatan 5 A-B. Byggnadsåret är 1954.

Följande bostadsrätts- och uthyrningsenheter ingår i fastigheterna:

Lägenheter med bostadsrätt (total lägenhetsyta är 6.197 m2).
1 rum och kök/ksk 20
1 rum och kök 9
2 rum och kök 69
3 rum och kök 18
Summa 116

Lokaler med hyresrätt 8
Varmgarage 19
Parkeringsplatser med motorvärmare 18
Parkeringsplatser utan motorvärmare 11

ALLMÄNNA UTRYMMEN

Föreningen har ett antal utrymmen som är gemensamma för alla boende i föreningens hus:

Tvättstuga

Tvättstugor finns i alla våra tre fastigheter. Hällbygatan 32 har två tvättstugor med tillhörande torkrum samt ett mangel- och strykrum. Prästgårdsgatan 3 och 5 har en tvättstuga vardera utrustade med tork-, mangel- och strykutrustning.

Tvätt-tider

måndag - lördag 7-12, 12-17, 17-22
söndag 7-12, 12-17, 17-22


Du bokar en tvättid genom att sätta den markör som hör till din lägenhet på önskad tid på bokningstavlan. När du är färdig sätter du markören på en annan tid eller en "parkeringsplats".

Bastu

I källaren på Hällbygatan finns en bastu. Bokning görs på listan intill bastun.

Hobbyrum

Hobbyrum finns i alla våra tre fastigheter. De är bl.a. utrustade med hyvelbänk och arbetsbänk. Om du lämnar kvar material måste du märka det med ditt namn. Hobbyrummen får inte användas som förvaringsplats för diverse material.

Pingis- och träningsrum

I källaren på Prästgårdsgatan 3 finns ett rum med pingisbord, trampmaskin, motionscykel och styrketräningsmaskin. OBS: Oförsiktig användning av redskapen kan utgöra en fara. All träningsverksamhet i lokalen sker på egen risk.

Cykelförråd

Cyklar kan förvaras i de cykelförråd som finns i alla våra tre fastigheter.

Uthyrningsrum

I källaren på Prästgårdsgatan 3 finns ett uthyrningsrum med 3 sängar samt dusch och toalett. Bokningslista, bokningsregler och info om kontaktpersoner finns uppsatta på anslagstavlan intill dörren till uthyrningsrummet.

Innergård

På vår gemensamma innergård finns (under den varma årstiden) bl.a. fyra grupper med utemöbler. Om man flyttar på dem är det bra om man också flyttar tillbaka dem efter användning. Hundar får inte rastas på innergården.

Sophus

Föreningen har sortering av hushållsavfall och har därför uppfört en s.k. återvinningsstation (sophus) på innergården vid Prästgårdsgatan 3. Soporna ska sorteras enligt följande:
Brännbart: Bland annat plast, ovadderade kuvert, fönsterkuvert, genomfärgat papper, plast-papper kompositmaterial etc. etc.
Komposterbart: Matrester och ofärgat hushållspapper.
Returpapper: Tidningar, broschyrer och skrivpapper, men inte t.ex. papperspåsar, kuvert eller genomfärgat papper.
Pappersförpackningar: Förpackningar i papp, t.ex. kartong, wellpapp, mjölkförpackningar, papperspåsar. Kom ihåg att förpackningarna ska vara rengjorda och torra och vikas ihop så att de inte tar onödigt stor plats.
Glas: Glas ska delas upp i ofärgat och färgat. Kom ihåg att kapsyler och lock inte ska läggas bland glaset utan bland metallförpackningarna.
Metallförpackningar: Aluminiumfolie, konservburkar, läsk- och ölburkar.
Batterier, glödlampor och lysrör: Särskilda behållare finns för detta i vår återvinningsstation. De är endast avsedda för detta och inte för övrig elektronik.
Ej skrymmande elektronik: Här kan läggas mindre radioapparater, mindre datorer och annan mindre skrymmande elektronik.

Observera att föreningen inte har insamling av farligt avfall, grovsopor eller skrymmande elektronik. Sådana produkter kan lämnas till kommunens återvinningscentraler. Detta gäller t.ex. större datorer, TV-apparater, bilbatterier, armaturer, byggavfall, lösningsmedel och färg. Närmaste återvinningscentral ligger i Librobäck, Söderforsgatan 3. För närmare detaljer angående sopsortering kontakta Uppsala kommun.

LÄGENHETSFÖRRÅD

Till varje lägenhet hör ett förvaringsförråd på vinden och ett matförråd i källaren. Lägenhetsnummer och förrådsnummer stämmer inte alltid överens. Förvara ej värdesaker i förråden! Håll förråden låsta! Källarkorridorer, vindskorridorer och andra gemensamma utrymmen måste hållas fria, bl. a. av brandsäkerhetsskäl. Saker som påträffas i dessa utrymmen fraktas bort.

PARKERING OCH GARAGE

Föreningen har ett antal varmgarage och ett antal parkeringsplatser (med/utan motorvärmare) till uthyrning. Vid intresse kontakta vicevärden/förvaltaren. Parkeringsförbud gäller annars överallt, förutom på förhyrda parkeringsplatser. Man får stå kortare stunder där parkeringsförbud råder för att lasta i eller ur fordon eller för att hämta eller lämna. Dock får man bara stå 15 minuter utan att någon aktivitet råder i samband med bilen. Inga särskilda undantag gäller för fordon med handikapptillstånd. Handikapptillstånden gäller alltså inte inom föreningen, utan dessa fordon skall följa samma regler som övriga. Inga särskilda regler gäller för motorcyklar utan de skall parkeras på parkeringsplatser. Man kan dygnet runt ringa Parkia, 018-69 33 30, om man har frågor eller problem. Biltvätt är tillåten i garage eftersom golvbrunnarna har oljeavskiljare. Utanför garagen är biltvätt inte förbjuden men rekommenderas inte med tanke på miljön.

NAMNÄNDRING

Föreningen sköter om ändring av namn på trapphustavla.

NYCKLAR

Om man vill ha fler nycklar till sin lägenhet måste man kontakta vicevärden/förvaltaren eftersom ett tillstånd krävs för kopieringen.

KABEL-TV OCH INTERNET

Föreningens fastighetsnät är anslutet till ComHems kabel-TV-nät och föreningen betalar avgiften för basutbudet. Vill du se TV-kanaler utöver basutbudet måste du betala en extra avgift (kontakta ComHem:s kundtjänst). Möjlighet finns att, mot extra avgift, också få telefon och internetförbindelse via ComHem-nätet. Internetförbindelse kan också beställas från Bredbandsbolaget.

HEMFÖRSÄKRING

Kontrollera noga villkoren i din hemförsäkring vad det gäller skador som du kan bli reparationsskyldig för enligt stadgar och bostadsrättslag.

ORDNINGSREGLER

Några allmänna ordnings- och trivselregler som det är bra att känna till:

Tag del av bostadsrättsföreningens stadgar. Stadgarna reglerar bl.a. förhållandet mellan bostadsrättföreningen och dess medlemmar.
Var aktsam om föreningens egendom.
Anmäl omedelbart skador inom fastigheten till vicevärden/förvaltaren!
Handha ev. husdjur väl så att förorening eller skador ej uppstår inom föreningen.
Störande ljud ska undvikas mellan 22 och 06. Tänk på att vi bor i lyhörda lägenheter! Om Du blir rejält störd av grannar kan Du kontakta störningsjouren, mera info om denna finns här. Om Du vid upprepade tillfällen blivit störd av grannar kan Du fylla i en störningsanmälans-blankett och skicka in den till vår förvaltare. Klicka här för att ladda ner blanketten! Förvaltarens adress: klicka på denna länk
Dörrar till källare och vindar ska hållas låsta.
Trapphus och övriga allmänna utrymmen får ej användas som förvaringsplats för privata tillhörigheter.
Torkmattor i trapphus får ej förkomma.
Övriga lämnade föreskrifter från styrelse och vicevärd/förvaltare ska följas.

ANDRAHANDSUTHYRNING

Andrahandsuthyrning regleras av bostadsrättslagen, som säger att man måste ha föreningens tillstånd. Obs: Detta gäller även korttidsuthyrningar, t.ex. via Airbnb. Ansökan om tillstånd för korttidsuthyrning kan göras på föreningens webformulär.

För korttiduthyrningar (max. en månad) gäller att ett e-postsvar från förvaltaren normalt kommer inom tre dagar. Tillstånd beviljas vanligen om alla nödvändiga uppgifter fyllts i, rimliga skäl föreligger, och den sammanlagda uthyrningstiden för den enskilde föreningsmedlemmen inte överstiger en månad per år. Mera omfattande korttidsuthyrningar än så gränsar till hotellverksamhet och blir därför en fråga för föreningens styrelse.

Ansökan om uthyrning under en längre sammanhängande tidsperiod ska göras på skriftlig blankett (kan laddas ner här) som skickas per brev eller e-post till förvaltaren (adress se under "kontakta föreningen"). Ansökan behandlas av styrelsen och svar kan därför dröja, dock max en månad. Tillstånd beviljas vanligen årsvis för en maximal sammanhängande tid av två år om alla nödvändiga uppgifter fyllts i och rimliga skäl föreligger (t.ex. dokumenterade studier på annan ort).
Föreningen tar fr.o.m. 2019-02-01 ut en avgift (10 % av ett prisbasbelopp per år, fördelat med 1/12-del per upplåten kalendermånad) i samband med andrahandsuthyrningar. OBS: Detta gäller inte uthyrningsperioder för vilka tillstånd givits innan 2019-02-01.

All typ av andrahandsuthyrning som sker utan föreningens tillstånd kan leda till förlust av bostadsrätten (tvångsförsäljning).

 

 

TILLBAKA TILL STARTSIDAN