ANSÖKNINGSFORMULÄR, ANDRAHANDSUTHYRNING

 

Fyll i nedanstående formulär och tryck på SKICKA-knappen. Om ansökan gäller uthyrning under kortare tid än en månad så får Du svar via e-post på Din ansökan inom tre dagar. Gäller Din ansökan en längre tidsperiod kan svaret dröja längre, dock max en månad. Du kan läsa mer om våra regler kring andrahanduthyrning på sidan allmän information.


UTHYRARENS NAMN:


ADRESS:


LÄGENHETSNUMMER:


E-POST:


TELNR:
HYRESGÄSTENS NAMN:


HYRESGÄSTENS NUVARANDE ADRESS:


HYRESGÄSTENS E-POST:


HYRESGÄSTENS TELNR:


UTHYRNINGSPERIOD:
SKÄL FÖR UTHYRNING:

 

 

TILLBAKA TILL STARTSIDAN